Privacybeleid

 1. Doelstelling

Wij geven om de privacy van onze klanten en elke keer dat wij met uw persoonsgegevens omgaan, doen wij dat in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Deze Privacy Policy zet uiteen welke maatregelen worden genomen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website en/of diensten/producten gebruikt, en welke rechten u in dit verband heeft als gebruiker en/of klant.

U wordt verzocht deze Privacy Policy zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Toekomstige wijzigingen van dit beleid kunnen niet worden uitgesloten. Wij verzoeken u daarom het Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen.

 

 1. Overeenkomst

Door gebruik te maken van onze website en/of diensten/producten, die u rechtstreeks door ons of door onze partners ter beschikking worden gesteld, gaat u akkoord met de automatische verzameling en verwerking van sommige van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Om onze website te kunnen gebruiken en/of voor de levering van bepaalde diensten/producten, kunnen wij u om bepaalde informatie vragen. Bovendien herkent de webserver bij elk bezoek aan onze website automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen uw verzoek te behandelen en de website en de diensten/producten die voor u beschikbaar zijn voortdurend te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. In dit verband behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor marktonderzoek en klanttevredenheid of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel met inschakeling van derden.

Bovendien zullen deze gegevens ons in staat stellen om u elektronisch en/of per post nieuwsbrieven ("Nieuwsbrief") en andere marketinginformatie over nieuwe diensten/producten, promoties en voordelen, enz. te sturen.

 

 1. Op welke basis worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt op de volgende basis:

- Toestemming, met betrekking tot gegevens verzameld door het bezoeken van onze website

- Een contractuele relatie zodra u overgaat tot verkoop van onze producten.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, weet dan dat er geen contractuele relatie mogelijk is, en dat u geen gebruik kunt blijven maken van onze diensten.

 

 1. Overdracht van persoonsgegevens

Voor de levering van bepaalde diensten/producten behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens aan onze partners door te geven.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties buiten de Europese Unie.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 

 1. Wat is de bewaartermijn voor het gebruik van gegevens?

Uw gegevens worden gedurende drie (3) jaar verwerkt. Deze termijn is gebaseerd op de wettelijke vereisten met betrekking tot de contractuele relatie.

 

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en hebben veiligheidsprocedures ingesteld om elk verlies, misbruik of wijziging van deze persoonlijke gegevens te voorkomen.

 

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is VZW WRAPASMILE (KBO 0790.866.041). U kunt contact met ons opnemen via dit e-mailadres info@wrapasmile.be .

 

 1. Recht op toegang, correctie, verwijdering, bezwaar en dataportabiliteit

In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming heeft u het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, binnen de grenzen van de wetgeving. U hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en om ze rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen:

- Ofwel door een brief te sturen naar: WRAPASMILE, Lange Nieuwstraat 107 te 9420 Erondegem (België) of info@wrapasmile.be.

U hebt ook de mogelijkheid om geen nieuwsbrieven en andere marketinginformatie meer te ontvangen door te klikken op de link "Uitschrijven" die op elke communicatie staat. Wanneer u gebruik maakt van uw recht om zich te verzetten tegen het ontvangen van direct marketing, geldt dit verzet alleen voor het opgegeven e-mailadres. Indien u op meer dan één e-mailadres reclame ontvangt, moet u zich evenveel keren uitschrijven. In het geval dat u zich per brief afmeldt, is het belangrijk om duidelijk alle te deactiveren e-mailadressen te vermelden.

 

 1. Cookies

Navigatie op onze website kan ertoe leiden dat er cookies naar uw computer worden gestuurd. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt het downloaden van cookies op uw computer weigeren, maar dit kan de toegang tot sommige diensten van de site verhinderen.

 

 1. Functionaris voor gegevensbescherming en gegevensbeschermingsautoriteit

Voor alle bijkomende informatie of voor elke klacht betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, een onafhankelijk orgaan van het federale Parlement dat toeziet op de naleving van de fundamentele beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.dataprotectionauthority.be).